Zámek Lány. Pohled na pracoviště vrtné soupravy BA 15, která  hloubila průzkumný vrt HV2 od 101 do 182 m.