Zámek Lány. Svařování můstkových filtrů z nerezu při vystrojování spodní části jímacího vrtu HV2.

Foto: Vodní zdroje a.s. E mail: vz_vyroba@mbox.vol.cz

Zpět na článek !