Zpátky na domovskou stránku                                                                                            Tisk ve formátu pdf

Standardní nabídka IT hydrogeologického posouzení záměru.

Dále uvedené ceny nebudou navýšeny o DPH.

 OVĚŘÍME REÁLNOST VAŠEHO ZÁMĚRU A ODHADNEME NÁKLADY:

- nejprve z map a materiálů z archivu Geofondu České geologické služby

- potom i obhlídkou lokality při místním šetření

Naše rychlé posouzení podle Českých norem a Metodických pokynů České asociace hydrogeologů
a Ministerstva životního prostředí Vám může ušetřit nemalé investice. Pokud Váš záměr není reálný, anebo by přesáhl Vaše finanční možnosti, tak si navazující etapu prací neobjednáte.

 Pokud se rozhodnete pokračovat:

-        Při kladném výsledku místního šetření vypracujeme buď požadovaný posudek, anebo projekt potřebného hydrogeologického průzkumu. Zajistíme pro něj administrativu, vyžadovanou geologickými předpisy a jednu, nebo více firem se kterými máme dobré zkušenosti a které disponuji potřebnou technologii, vyzveme k vypracováni cenové nabídky technických prací.

-        V dalších etapách nabízíme řízení a vyhodnoceni průzkumných prací, závěrečnou zprávu
hydrogeologického průzkumu a při kladném výsledku vypracováni dokumentací pro úřady.

 1. etapa:       IT hydrogeologické posouzení záměru

Objednejte e-mailem na adrese info@aazzet.cz, anebo v pracovní dny telefonicky mezi 9. a 12. hodinou na čísle 602 288 678. Sdělíte nám své telefonní číslo, e-mailovou adresu. název katastrálního území a číslo a druh pozemku a Váš záměr. Přiklad sdělení záměru:

-        studna pro rodinný dům 5 osob, občasný postřik zahrady 500 m2

-        vrty pro tepelné čerpadlo 20 kW

-        vsak dešťových vod z nepropustné plochy 200 m2

-        vsak odpadních vod z malé domovní čistírny pro rodinný dům, 5 osob

Na základě rešerše map a geologických podkladů a archivních vrtů Geofondu České geologické služby Vám sdělíme náš názor na reálnost Vašeho záměru a náš předběžný odhad ceny potřebných technických prací. Platí se předem bankovním převodem. Potřebné údaje Vám sdělíme Výzvou k platbě při potvrzeni Vaší objednávky. Výstupem je do 3 pracovních dni od naběhnuti platby na náš bankovní účet ústní telefonické sděleni do délky 10 minut a následně do 5 pracovních dní písemné „Shrnutí informace“ ve formátu pdf mailem. Současné odesíláme také daňový doklad (fakturu s vyúčtováním zaplaceni). V případě nefunkčnosti serverů Geofondu anebo Katastrálního úřadu se termíny dodávky přiměřeně prodlouží.

 Cena 1. etapy ……. pro jednotlivé domácnosti …..1.800,- Kč …. pro ostatní klienty ….. 2.400,- Kč

2. etapa: Nejprve místní hydrogeologické šetření na pozemku. Podle jeho výsledku můžete objednat hydrogeologický posudek, anebo projekt hg. průzkumu.

Místo pozemku

Ceny pro jednotlivé domácnosti a chaty

Ceny pro ostatní

Praha a Středočeský kraj

Místní hg. šetření

     2.400,- Kč

       2.400,- Kč

 

Hydrogeologický dokument

     9.000,- Kč

     18.000,- Kč

 

2. etapa CELKEM

   11.400,- Kč

     20.400,- Kč

Ostatní Čechy

Místní hg. šetření

     4.800,- Kč

       4.800,- Kč

 

Hydrogeologický dokument

     9.000,- Kč

     18.000,- Kč

 

2. etapa CELKEM

   13.800,- Kč

     22.800,- Kč

Morava

Místní hg. šetření

     8.400,- Kč

       8.400,- Kč

 

Hydrogeologický dokument

     9.000,- Kč

     18.000,- Kč

 

2. etapa CELKEM

   17.400,- Kč

     26.400,- Kč

 

                                                                                                                                       RNDr. Petr Čížek v.r.