Zpátky na domovskou stránku                                                                                            Tisk ve formátu pdf

Standardní nabídka vodoprávní pomoci při správním řízení a sousedských sporech.

Nabídka platí od 1.2.2017.

Dále uvedené ceny nebudou navýšeny o DPH.

1. etapa:

Analýza problému z rešerše map, geologických podkladů a Vašich dokumentů.

Tato etapa musí být provedena vždy. Podle výsledku s Vámi zkonzultujeme a dohodneme další postup, nebo ukončeni. Pokud Vaše představa zcela zjevně nevyžaduje práci hydrogeologa, ale jedině advokáta, tak stručným písemným "Shrnutím informace" naše účast končí.

Objednejte mailem na adrese info@aazzet.cz, anebo v pracovní dny telefonicky mezi 9. a 12. hodinou na čísle 602 288 678. Sdělíte nám své telefonní číslo, e-mailovou adresu, název katastrálního území, Váš problém, čísla a druh pozemků kterých se týká a pošlete nám scany veškerých dokumentů, které o tom máte k dispozici. My Vám pošleme e-mailem stručné písemné shrnuti o podstatě problému a o rozsahu prací, které bude pravděpodobně třeba provést. Platí se vždy předem bankovním převodem. Platby předem nejsou závdavkem, budou vyúčtovány daňovým dokladem. Potřebné údaje Vám sdělíme Výzvou k platbě při potvrzeni Vaší objednávky. Výstupem je do 3 pracovních dni od naběhnuti platby na náš bankovní účet ústní telefonické sděleni do délky 10 minut a následně do 5 pracovních dní písemné „Shrnutí informace“ ve formátu pdf mailem. Současné odesíláme také daňový doklad (fakturu s vyúčtováním zaplaceni). Při nefunkčnosti serverů Geofondu anebo Katastrálního úřadu a o prázdninách se termíny přiměřeně prodlouží.

 Cena 1. etapy ……. pro jednotlivé domácnosti …..1.800,- Kč …. pro ostatní klienty ….. 2.400,- Kč

 

2. etapa:

Následné služby.

Někdy stačí jenom stylizovat podání na přílušný úřad, ale častěji se musí doložit oponentním posudkem nějakého původního hydrogeologického vyjádření "odborně způsobilé osoby". Pokud to charakter sporu nebo revidovaných posudků vyžaduje, je nutné provést místní šetření na pozemku.

 Ceny následných služeb:

Stylizace podání na úřad a hydrogeologické posudky

 

Jednoduchý dopis

    600,- Kč

Složitější podání

  dohodou

Kontrolní posudek jednoduchý nanejvýš jednoho hg. posudku, ale bez revize vyhodnocení naměřených hladin ve studních a bez revize vyhodnocení čerpacích zkoušek

  6.000,-Kč

Kontrolní posudek z maximálně 3 hg. posudků týkajících se případu, ale bez revize vyhodnocení naměřených hladin ve studních a provedených hydrodynamických zkoušek

  8.400,-Kč

Kontrolní posudek z maximálně 3 hg. posudků včetně revize vyhodnocení naměřených hladin ve studních, nebo revize provedených hydrodynamických zkoušek

15.000,-Kč

Místní šetření na pozemku anebo účast na jednání, vyžádaná klientem

 

Praha a středočeský kraj

  2.400,-Kč

Ostatní Čechy

  4.800,-Kč

Morava - do míst s dobrým spojením lze dohodnout slevu

  8.400,-Kč

 

Objednává se a platí stejně jako první etapa. Platby předem nejsou závdavkem, budou vyúčtovány daňovým dokladem. Výstupem je odeslání ve formátu pdf mailem a je-li třeba, tak originál posudku s razítkem následně poštou. U jednoduchých podání a jednoduchých posudků obvykle do 5ti pracovních dnů od naběhnutí platby na náš platební účet nebo od obdržení všech podkladů od klienta. U složitějších případů a u místního šetření je třeba počítat s rezervou 10 až 20 pracovních dní, ale snažíme se stihnout úředně stanovený termín.  Při nefunkčnosti serverů Geofondu anebo Katastrálního úřadu a o prázdninách se termíny dodávky přiměřeně prodlouží.

                                                                                                                                        RNDr. Petr Čížek v.r.