Schafarzikit. Pernek. Slovenská republika.
Krystaly do 1,5 mm.
Ze sbírek Naturhistorisches Museum, Wien.

Zpět k článku